Tlf. 86 15 47 46 Sommervej 31F, 8210 Aarhus V

Priser

Afregning sker efter hver endt behandling. Har du alligevel ubetalte regninger ved månedens udløb, sender vi regningen til dig på mail. Hvis du ikke har en mailadresse eller vi ikke har fået den oplyst, sender vi regningen pr. post og pålægger et porto- og administrationsgebyr på 35 kr.

Med henvisning – speciale 51

Ydelser Fuldt honorar Sygesikrings andel Patient andel Tilskud fra Sygesikring DK
Første konsultation 442,73 173,99 268,74 133,00
Normal behandling 281,50 110,63 170,87 88,00
Holdtræning pr. person 187,68 73,76 113,92 59,00
Selvtræning pr. dag     57,00  
Tlf-/mailkonsultation     50,00  

 

Uden henvisning

Ydelser Fuldt honorar Sygesikrings andel Patient andel Tilskud fra Sygesikring DK
Første konsultation 442,73 0 442,73  133,00
Normal behandling 281,50 0 281,50  88,00
Selvtræning pr. dag     57,00  59,00
Tlf-/mailkonsultation     50,00  

 

Tilkøbsydelser (uanset henvisning)

Ydelser Fuldt honorar Sygesikrings andel Patient andel Tilskud fra Sygesikring DK
Leje af lagen 25,00 0 25,00 0
Akupunktur 80,00 0 80,00 0
Tapening 35,00 0 35,00 0
Træningsprogram 35,00 0 30,00 0
Elastik 60,00 0 60,00 0
Ultralydsscanning. fuld 350,00 0 350,00 0
Ultralydsscanning, opfl. 200,00 0 200,00 0
Indlægssåler 1680,00 0 1680,00 0
Månedskort, træning 225,00 - 999,00 0 225,00 - 999,00 0
Massage, ½ time 200,00 0 200,00 0
Massage, 1 time 375,00 0 375,00 0

Udeblivelse / for sent afbud: Kr. 160,-

Sygesikring Danmark
Er du medlem af Sygesikring Danmark får du yderligere tilskud til behandling. Dette svarer til ca. 50 % af din egen-andel. Tilskuddets størrelse afhænger af, hvilken gruppe du er medlem af. Vi indberetter tilskuddet til Sygesikring Danmark, og du vil senere få en godtgørelse tilbage på din bankkonto. Du skal blot huske at oplyse om dit medlemskab i receptionen, da vi ikke automatisk får besked om dette.

Sundhedskort/Medicinkort
Er du blevet bevilget et sundhedskort / medicinkort fra din kommune, får du yderligere tilskud til behandling. Dette svarer ofte til ca. 85 % af din egen-andel. Du betaler selv det fulde beløb af din egen-andel på klinikken, og får derefter refunderet din procentvise bevilling på kommunens borgerservice.