Tlf. 86 15 47 46 Sommervej 31F, 8210 Aarhus V

Ultralydsscanning

Ultralydsscanning er et diagnosticeringsværktøj der gør, at vi kan blive meget specifikke omkring din diagnose. Vi kan danne os et detaljeret billede af typen og omfanget af en given skade, så den mest optimale behandling straks kan iværksættes. Derudover bruger vi ultralydsscanning til at vurdere effekten af det behandlingsforløb patienten er i gang med, så vi også kan vurdere om vi skal ændre på behandlingen. 

En scanning kan også hjælpe os med at afgøre om en patient skal henvises til anden behandling (f.eks. medicinsk eller kirurgisk). Din fysioterapeut hjælper dig med at vurdere, om du bør undersøges med en ultralydsscanning. 

Det er Jacob Gjettermann Knudsen og Thomas Grundal-Rasmussen der foretager ultralydsscanningen. De har gennemført Danske Fysioterapeuters videreuddannelse inden for muskuloskeletal ultralydsscanning. Det er en uddannelse der er lavet i samarbejde mellem Danske Fysioterapeuter og Dansk Selskab for Ultralyds Diagnostik.

ultralydsscanning